En kropp funnen i Umeälven

En manskropp hittades kl 15.50 av dykarna som gick ner under isen på Umeälven i Umeå för att söka efter de män som försvunnit efter skoteråkning i veckoslutet.

Kroppen har inte hunnit undersökas, och därför man inte säga om det är en av en av de försvunna männen.

En skoter har också hittats. Sökandet efter den andra mannen fortsätter.