EU-besök kostar 350 000

Under året ska Europarådets sociala utskott besöka Umeå på inbjudan av Umeå kommun och lanstinget.

Umeå kommun satsar 200 000 och Landstinget 150 000 kronor på att stärka Umeås position och lyskraft i internationella sammanhang, som det står i beslutet i Kommunstyrelsens arbetsutskotts igår.