Hushållningssällskapet bildar konsultbolag

Hushållningssällskapen i Västerbotten och Norrbotten har bildat ett gemensamt konsult- och rådgivningsbolag.
Tanken är att bolaget ska kunna erbjuda en bred kompetens och därmed stärka Hushållningssällskapets ställning som leverantör av konsulttjänster, skriver de båda samarbetsparterna i ett pressmeddelande.

Till en början kommer 45 rådgivare och specialister att arbeta för bolaget, från Haparanda i norr till Umeå i söder, skriver ATL lantbrukets affärstidning idag