Framtidens skog

Om 15 år kan vi få klonade granskogar i Sverige. I den klonade skogen har alla granplantor hämtats ur ett och samma frö. En sådan gran kan växa betydligt snabbare än vanliga granar och öka skogsproduktionen kraftigt. De växer 30 procent snabbare än det mest snabbväxande skogarna idag.

Ove Nilsson är professor på Umeå Plant Science Centre som nu är världens största forskningsinstitution för trädgenetisk forskning. Enligt honom är inte kloning så märkvärdigt som det låter. Människan har hållit på med kloning i 1000 tals år inom jordbruket genom sticklingsförökning. När man tar ett skott från en krukväxt och planterar det får man en klon för de båda krukväxterna är genetiskt lika. Sticklingsförökning som är den vanligaste formen av kloning är redan vanlig på lövträd. Men på barrträd har det inte fungerat lika bra. Men med somatisk embryogenes, en ny teknik som upptäcktes i Uppsala på 80-talet, kan man få embryot inne i granfröet att dela sig och skapa hundratusentals kopior.

Den förädlingsrevolution som redan pågår inom jordbruket är nu på väg in i den svenska barrskogen. Klonade granar är redan planterade i fältförsök men det behövs minst 15 år av tester innan det kan bli frågan om kommersiella granplantager med klonade granar, tror Ove Nilsson.

Kloning av däggdjur är omdiskuterad och kloning av människor är etiskt otänkbart för de allra flesta. Men Ove Nilsson kan inte se något etiskt problem med en klonad skog. Vi har haft det länge på lövträd, exempelvis kommer alla Ingrid Marie-äppelträd i Sverige från ett enda träd, säger Ove Nilsson.

Hör mer i denna reportageserie av Örjan Holmberg.