Ambulanspersonal i Umeå alkotestas

Ambulansen i Umeå är först i landet med att införa alkotest för personalen.

För att personalen ska få påbörja sitt arbetspass krävs att de blåser i en alkoholmätare och att resultatet ligger under gränsvärdet 0,2 promille. Resultaten av alkotesterna sparas vilket ska göra det möjligt att följa upp om rutinerna efterlevs.

Alkotesterna införs på försök under ett år, sedan ska det utvärderas och fungerar det bra kan det införas på alla ambulansstationer i Västerbotten.