Svårt att förändra älgjakten

Att förändra älgjakten blir inte lätt. Det framgick under gårdagens älgseminarium i Umeå.
Jan Hyttring som håller på att utreda älgjakten tror på lokalt inflytande över jakten. Han tittar bland annat på jägarorganisationerna och skogsbolagens förslag om att bilda älgförvaltningsområden med lokalt inflytande.

Men de lokala förutsättningarna ser mycket olika ut. Åke Granström, verksamhetschef på Jägarförbundet i Västerbotten tror inte på några stora förändringar och tror det blir politiskt svårt att ändra älgjakten mycket.