Missbrukare bollas mellan myndigheter

Personer med missbruksproblem som söker vård bollas mellan olika myndigheter eftersom gränserna för vem som har ansvar är luddigt.
Det tycker Harry Gustavsson, verksamhetschef på Öppen Gemenskap i Umeå och tog initiativ till ett möte med kommun och landsting och alla var de överens om problemen: