Produktionsstopp vid SCA i Obbola

Produktion vid SCA packaging i Obbola står still sedan klockan sex i morse. Orsaken är en brand i elkablar på utsidan av kokeriet. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden innan den hann sprida sig.

Det är ännu på förmiddagen oklart när produktion kommer igång igen och kan inte felet lagas under dagen handlar om det om miljonbelopp i förlorad produktion.