Umeå kommun bifaller kompensationen

Umeå kommun ställer sig bakom Banverkets förslag till kompensationsåtgärder för det intrång som Botniabanans dragning genom Natura 2000-området innebär. Detta i ett yttrande till miljödomstolen som i februari ska behandla Botniabanans dragning genom Umeälvens delta och slätter.