Storumanelev fick inte tillräckligt stöd

Skolverket både kritiserar Storumans skolledning, och godkänner vad som gjorts, för en elev i Storuman som inte fått det stöd som behövts våren 2006.

Pojkens föräldrar hade anmält Storumans kommun till Skolverket för att skolan inte satt in tillräckligt med stöd. Eleven hade kommit efter i skolan bland annat på grund av längre tids sjukdom och det fanns en överenskommelse mellan föräldrar och skola om extra stöd. Men föräldrarna ansåg att skolan inte uppfyllt stödbehovet. I bilden finns också att Socialnämnden kopplats in på skolans inititativ.

Skolstyrelsen kritiserar i sitt beslut Storumans kommun för bristande stöd våren 2006 men säger samtidigt att kommunen sammantaget lever upp till skolförfattningarnas krav avseende rätten till utbildning och samarbete skola och hem.