Vanliga brott ökade i länet

Satsningarna på att bekämpa de vanligaste brotten gav förra året goda resultat - men inte här i länet. I Västerbottens län ökade brotten, mest i landet till och med.

Rikspolisstyrelsens brottsstatistik för 2006 visar på en fortsatt minskning av brottsligheten i landet. Polisen inledde 2005 en större satsning på att förebygga, utreda och klara upp de vanligaste brotten, exempelvis stölder, inbrott, misshandel och skadegörelse. Den här typen av brott kallas för mängdbrott.

Endast två län hade fler anmälda mängdbrott 2006. Uppsala hade en ökning med 0,1 procent och Västerbotten med hela åtta procent.

Den största procentuella minskningen, 15,6 procent, svarade Dalarna för med 11 588 anmälda brott

De flesta mängdbrotten skedde i fjol i Stockholm där 121 607 anmälningar gjordes och det är en minskning med 5,2 procent jämfört med 2005.