Rälsbuss till Skellefteå föreslås

Spårbunden trafik Bastuträsk - Skellefteå - Skelleftehamn vill Vänsterpartiet ha.

Rälsbuss i Skellefteå, ja det tycker vänsterpartiets Enar Nordvik borde bli verklighet. Han hoppas på Norrbotniabanan och de pendlingsmöjligheter den skulle medföra, men tycker att den räls som redan ligger på marken kan användas tills vidare...

Nordvik vill därför att fullmäktige beslutar om att utreda möjligheten och kostnaden för att köra rälsbuss mellan Skelleftehamn och Bastuträsk, vilket betyder att tåget passerar centrala Skellefteå och andra pendlingsorter på vägen.