Hörneforsvärd anmäls av hyresgäster

Hyresgästföreningen vill få fart på hyresvärd som inte fixat fel efter en månad.

En hyresvärd i Hörnefors med drygt 40 lägenheter blir anmäld igen till hyresnämnden eftersom en hyresgäst ännu inte fått fönster reparerade efter en månad.

Efter den förra anmälan skulle bristerna vara avhjälpt i mitten av december, och det har inte gjorts.

Hyresvärden har fått en rad påpekanden från Hyresgästföreningen tidigare om brister som sedan åtgärdats och som därför inte behövt anmälas till Hyresnämnden.