Vården i livets slutskede beror på var i länet man bor

Den palliativa vården, vården i livets slutskede, ser väldigt olika ut i länet. I inlandet kan det till exempel vara ett stort problem för svårt sjuka patienter att snabbt få smärtstillande. Där finns heller inte samma tillgång till vård dygnet runt för vård i hemmet.