Friskolor bättre - utom på betyg

De fristående skolorna klarar sig i många fall bättre än de kommunala, enligt en jämförelse som Skolverket gjort genom besök till och med våren 2006.

Stöd till elever som behöver extra hjälp är ett av de områden som de fristående skolorna klarar bättre. Friskolorna tycks också vara bättre på att följa elevernas kunskapsutveckling och att ge dem en trygg och bra arbetsmiljö.

Däremot är de fristående grundskolorna är sämre på betygssättning än de kommunala grundskolorna, enligt Skolverket. Därför ska Skolverket specialgranska betygssättningen i fristående skolor. Risken finns att eleverna får orättvist höga betyg.

Än så länge har Skolverket inget säkert svar på vad skillnaderna beror på - det ska analyseras djupare.

-Vad vi inte riktigt har klart för oss är om det är själva huvudmannaskapet i sig som är huvudorsaken, eller om det är andra faktorer som spelar in, säger avdelningschef Marie-Hélène Ahnborg vid utbildningsinspektionen till TT.

På sex av åtta områden får de fristående skolorna mer beröm och mindre kritik än de kommunala, och på ett område är de likvärdiga.