Beslut om miljöåtgärder i Hörnefors i höst

En försäljning av Umeå företagscentra med Umestan och gamla massafabriken i Hörnefors kan vara klart först till hösten. Först måste det tas beslut om vilka miljöåtgärder som ska göras på det gamla industriområdet.

Förhandlingarna om ett övertagande av Umeå företagscentra har pågått med tre intressenter, men vilar nu i väntan på beslut om miljöåtgärder i det gamla industriområdet i Hörnefors.

Umeå företagscentra, Sveaskog och länsstyrelsen har träffats i veckan för att diskutera miljöåtgärder och miljöansvar för Hörnefors gamla industriområde där NCB:s massafabrik ligger.

Parterna är överens om hur ansvaret för den gamla industrimarken ser ut, men det återstår att avgöra omfattningen av miljöåtgärderna.

Till hösten fattar länsstyrelsen beslut om vad som måste göras.

Först därefter kan en försäljning av det kommunägda Umeå företagscenter.