Husbyggesplaner i Lycksele

Tvärtemot erfarenheter hos fastighetsägare i inlandet som letat hyresgäster, så funderar ett stockholmsföretag på att bygga nytt i Lycksele.

Ett stockholmsföretag vill bygga hyreshus i Lycksele. Det skulle innebära ett trendbrott i inlandet där fastighetsbolagen länge kämpat för att fylla de lägenheter som redan finns.

De nya husen skulle ligga i Nydala vid vägen ner mot Lycksele flygplats.

Bostadsföretaget Cleverhouse satsar på små och mellanstora städer och har kontaktat nästan hundra kommuner. Men det avgörande är om det verkligen finns intresserade hyresgäster och vd:n David Ridemar är försiktig på den punkten och vill inte berätta mer tills det är säkert att husen verkligen kan byggas.