Ny köksorganisation i Åsele

I Åsele kommer två av kommunens kök att byggas om för att serva daghem, skolor och äldreboenden med mat. Det är ännu inte klart vad förändringen betyder för bemanningen.

Det är köken på sjukstugan och Centralskolan som under året kommer att anpassas till den nya köksorganisationen, samtidigt som produktionsköket vid äldreboendet Åseborg försvinner.

Om någon kommer att förlora jobbet genom den här förändringen är i dagsläget inte klart. Det säger Svante Söderqvist som är barn- och utbildningschef i Åsele.