Lång väntan på smärtstillande

Patienter som bor i inlandet och som vårdas i livets slutskede och som vill vårdas hemma kan få vänta omotiverat länge på smärtstillande läkemedel. Nu säger chefen för apoteken i inlandet att man ska se över lagren. Det är framförallt vissa läkemedel som injektionsläkemedel och starka smärtstillande läkemedel som patienter kan få vänta länge på.