FOI-personal riskerar uppsägning

14 anställda på totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå riskerar uppsägning.

Orsaken är FOI:s tuffa ekonomiska situatution med underskott i årets budgetprognos. Situationen väntas förvärras eftersom att anslaget minskar ytterligare nästa år, 2008, med cirka 40 miljoner kronor.

I och med de uppsägningar som nu aviseras kommer FOI att ha minskat personalen med 30 personer på ett år.

Avdelningschef Anders Nordqvist säger till SVT:s Västerbottensnytt att FOI kommer ha svårt att bedriva medicinsk forskning om de inte hittar finansiering från annat håll än Försvaret.