Guldruschen i inlandet fortsätter

Allt fler utländska bolag kommer närmare en etablering av nya gruvor.
Nära storumabyn Barsele söker kanadensiska bolaget Northland tillstånd för en ny gruva.

Northland har provborrat i Barsele några år och söker nu bearbetningskoncession.

Om gruvan byggs kommer den att synas.
Området ligger mellan Skirträsket och Umeälven bara mellan 600 och 1500 meter från byn.