Fortfarande frågetecken kring Älvkungen

Det är fortfarande oklart hur det blir med turbåten Älvkungen i Sorsele.

Förra sommaren låg båten stilla hela sommaren, efter en tvist mellan kommunen och den entreprenör som hade arrenderat båten.

Tvisten gällde om kommunen skulle ta del av det ekonomiska ansvaret efter att Älvkungen råkat ut för en del problem, bland annat ett motorhaveri. Den tvisten löste Länsrätten till kommunens fördel, i slutet av förra året, och nu behövs någon som kan köra båten nästa sommar.

Det kan föreningen Älvkungens Vänner tänka sig att medverka till , men då behövs ett kommunalt bidrag om 28 tusen kronor, menar föreningen. Pengarna ska bland annat användas till att utbilda en skeppare och till marknadsföring.