Avspärrningarna på Ersboda nu hävda -polisen har avlägsnat sprängmedlet från lägenheten.

Klockan 15:50 på söndagseftermiddagen bröts avspärrningarna kring Norra Slevgränd på Ersboda i Umeå, sen sprängmedlet polisen hittat i en lägenhet där transporterats iväg för destruktion.

Detta innebär att de boende som evakuerats nu kan återvända till sina lägenheter samt att de boende som uppmanats att stanna inne nu kan gå ut.  Det går nu också att handla på Konsum i området igen och bussarna kan passera normalt.

Sprängmedlet som polisen hittade i lägenheten vid en husrannsakan i slutet av veckan ska nu transporteras till hemlig ort för att oskadliggöras i samarbete med försvaret.

Enligt polisens bombgrupp har hela operationen gått utan problem.