Två forskare får fem miljoner för projekt

Projekten finns inom strålningsvetenskap och kemi

Två unga forskare vid Umeå universitet får fem miljoner kronor till forskning inom medicinsk teknik.

Anders Eklund får 3,6 miljoner till sitt forskningsprojekt handlar om att ta fram metoder för att undersöka vätskan som finns omkring hjärna och ryggmärg utan att sticka eller borra i patienten.

Madeleine Ramstedt tilldelas 1,8 miljoner för att ta fram nya biomaterial, som exempelvis kan användas som implantat utan att orsaka bortstötning och infektioner.

Pengarna kommer från Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Det var åtta forskningsprojekt som fick del av satsningen denna gång - 116 ansökningar hade kommit in.