Umeå kommun gör egen utredning om olyckan på Norrlandsoperan

Åklagaren undersöker nu vem och vad som är orsaken till olyckan på Norrlandsoperan i lördags. Eventuell brottsrubricering skulle kunna vara vållande till kroppsskada. Ägare till lokalerna är Umeå kommun.

Så långt är allt enkelt. Men frågan om vem som har ansvaret kompliceras av att Norrlandsoperan med kommunens goda minne hyr ut till andra arrangörer.

Klart är ändå att någon grundlig besiktning av lokalerna inte gjorts sedan huset byggdes. Då planerades bara en sittande operapublik. Därefter har det varit tillsyn av golvet men ingen expert har kontrollerat golvet innan verksamheten med rockkonserter inleddes för några år sedan.

Umeå kommun har också tillsatt en egen utredningsgrupp som bland annat ska undersöka om det finns några liknande golvkonstruktioner i kommunens lokaler.