Flera hundra skadeanmälningar mot vården i länet

355 skadeanmälningar gjordes av patienter som råkat illa ut i vården i Västerbottens läns landsting under 2006.

Vanliga skador som anmäls är infektioner, skador och skelett och leder inklusive proteser, skador på kärl och nerver, smärttillstånd, blödningar och tryckskador.

I Västerbotten betalades det ut ersättning till 169 patienter under 2006. Patientskadelagen anger att ersättning bara betalas ut av Landstingens försäkringsbolag om skadan kunnat undvikas. I genomsnitt är det därför endast 41 % av skadeanmälningar om Västerbottens läns landsting som ersatts de senaste fem åren.

De verksamheter som har de största operationsvolymerna, d v s ortopedi och kirurgi är de som anmälts mest.

-Vi utreder och analyserar de händelser som orsakat skadorna inom landstinget, säger chefläkare Jan-Gunnar Sjödin. 50 personer inom landstinget har utbildats i att analysera skadehändelser, och ytterligare 500 utbildas under våren.