Minervaskolan avkrävs yttrande om avstängde eleven

En niondeklassare på Minervaskolan avstängdes på grund av ordningsproblem före jul. Skolverket vill ha yttrande från Minervaskolans styrelse.

Minervaskolans styrelse får idag eller i morgon en begäran från Skolverket om yttrande i fallet med den avstängde eleven.

Strax före jul avstängdes en elev i nionde klass, enligt uppgift på grund av ordningsproblem. Hans föräldrar anmälde händelsen till Skolverket och anser att skolan kränkt sonen genom avstängningen. Dessutom anmäler föräldrarna ytterligare kränkning som en lärare skulle ha utsatt pojken för. Vilken sorts kränkning det gäller har föräldrarna bett skall hemlighållas.

Minervaskolans lärare har å sin sida uppfattningen att det är den avstängde eleven som kränkt en eller flera andra elever på skolan, och dessutom brutit mot ordningsregler - detta enligt uppgifter till SR Västerbotten.

Nu blir det Minervaskolans styrelsen som får svara på frågor kring kränkningen av den avstängde eleven.