Centrum för excellent forskning Umeå/Luleå

Universitetet och Luleå tekniska skapar gemensamt excellet forskningscentrum.

Ett gemensamt centrum för medicinsk teknik och fysik skall inträttas av Umeå universitet och Luleå tekniska universitet tillsammans.

Centrumet skall samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige, heter det i beslutsdokumentet från Umeå universitets rektor. Målet är också att utveckla en forskningsmiljö som är attraktiv för unga forskare. Den första februari ska det nya centrumet starta formellt.