30- tal arbetslösa har fått nystartsjobb

Hitills har ett 30 tal personer i Västerbotten fått så kallade nystartsjobb.

Nystartsjobben infördes från och med årsskiftet av den nya regeringen och administreras av arbetsförmedlingen.

Ett nystartsjobb är ingen traditionell arbetsmarknadsåtgärd.

- Det är ett vanligt jobb där staten subventionerar arbetsgivaren för att anställa en arbetslös, säger länarbetsdirektör Lena Jatko.

Ett nystartsjobb kan erbjudas till en person som varit utanför arbetslivet i minst ett år. Den som fyllt 20 år men inte 25 ska ha varit arbetslös i minst 6 månader för att få ett nystartsjobb.

Jobben omfattar även sjukskrivna och personer som får ersättning via kommunernas socialtjänst och den som fått uppehållstillstånd inom de senaste tre åren.

Moroten för arbetsgivarna är att dom slipper arbetsgivaravgiften under lika lång tid som personen tidigare varit arbetslös.