Experter har undersökt golvet på Norrlandsoperan

Två sakkunniga personer har på åklagaren Kjell Jannessons begäran undersökt golvkonstruktionen på Norrlandsoperan under dagen.

Det är en professor från Luleå tekniska universitet och en professor från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.