Brist på psykiatriker i Norrland

Bristen på psykiatriker är stor i den norra sjukvårdsregionen. Det finns 12 psykiatriker per 100 000 invånare i de fyra norrlandslänen medan det i till exempel Stockholm finns 32 psykiatriker per 100 000 invånare.

Stockholm har både flest läkare och flest psykiatriker per invånare, visar Socialstyrelsens årliga analys av tillgången på olika yrkesgrupper inom vården.

Men medan det är betydligt sämre i den norra regionen beträffande psykiatriker tycks det finnas gott om sjuksköterskor i Västerbottens län och i den norra regionen där det finns flest sjuksköterskor per invånare. Socialstyrelsens rapport överlämnas idag till regeringen.

20070131 10:15:58