Nytt vetenskapscentrum inträttas i Umeå

Vetenskapsrådet bidrar med 77 miljoner under tre år till Umeå universitet för att centrumet skall kunna bildas.

Umeå universitet får 77,5 miljoner kronor för att skapa landets enda laboratorium i molekylär infektionsmedicin. Pengarna kommer från statliga vetenskapsrådet och Umeå vinner uppdrag och pengar i konkurrens med flera andra universitet.

Tio nya forskargrupper kan bli resultatet av satsningen där syftet är att stärka svensk forskning och öka dynamiken på området molekylärmedicin, bl.a. genom att främja unga forskares karriärmöjligheter. Utöver Vetenskapsrådets totalt 77,5 miljoner kr 2007-2010 skjuter Umeå universitet till c:a 90 miljoner kr.

Vetenskapsrådet skriver att ”efter en första vetenskaplig granskning av en internationell expertgrupp kvarstod ansökningarna från Lund och Umeå som de två absolut främsta.”

Den internationella expertgrupp som bedömde ansökningarna skrev i sitt utlåtande bl.a. : Denna ansökan kommer från en av de bästa platserna i Europa för att studera bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper. Sammanfattningsvis är det ett enastående förslag.