Medborgarförslag till fullmäktige införs i Skellefteå

Skellefteå kommun är ytterligare en som inför systemet med medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Medborgarna i Skellefteå Kommun kommer att kunna lämna förslag direkt till fullmäktige utan att gå via partierna och deras politiker.

2002 röstade Sveriges riksdag igenom möjligheten att lämna medborgarförslag direkt till en fullmäktigeförsamling. Sedan dess har en majoritet av sveriges kommuner och hälften av landstingen infört den möjligheten.

Den nya regeringen har också lagt ett förslag som förenklar beslutsgången. Det skulle göra det möjligt för kommunfullmäktige att lämna förslagen vidare direkt till berörda nämnder för beslut.

Tidigast den 1:a juli kommer medborgarförslag att införas i Skellefteå.