Lycksele kommun köper tingshustomten

Rätt pris på tingshustomten i centrala stan gör att Lycksele kommun nu är beredda att göra affär.
Tomten är obebyggd sedan det gamla tingshuset brann ner för snart tre år sedan och det finns i dagsläget inga konkreta planer hur tomten ska användas. Men det finns flera idéer.

- Det kan till exempel byggas ett bostadsområde eller ett affärsområde på tomten, säger Lilly Bäcklund (s) kommunalråd i Lycksele.

Men det saknas fortfarande ett beslut i fullmäktige - men Lilly Bäcklund hoppas att de går på samma linje som kommunstyrelsen som har sagt ja till köpet.

588 000 kronor kostar tomten, och det är betydligt lägre än utgångspriset.

Riktigt när det kan bli aktuellt att börja bygga på tingshustomten vet inte Lilly Bäcklund, det viktiga menar hon är att ta tillvara på tillfället när tomten nu är till salu:

- Tittar vi på ytorna i centrum är det inte många som ägs av det offentliga, utan mycket är privatägt. Därför är det bra att kommunen har en yta där som vi kan hantera och planera för, säger Lilly Bäcklund, (s) kommunalråd i Lycksele.