Mer bredband i Lycksele

Nu ska fler Lyckselebyar få möjlighet till bredband.

Kommunen har bestämt att avsätta 1 miljon kronor varje år till och med år 2010. Och ur de pengarna kan byarna söka bidrag för att bygga bredband.