Skogsgödslingen tillbaka i länet

Skogsgödslingen är tillbaka på allvar i den västerbottniska skogen. Skogsgödslingen minskade kraftigt under 1990 - talet men nu anser skogsnäringen att gödsling måste till om inte produktiviteten ska sjunka i länets skogar.

Eva Ståhl ansvarar för skogsskötsel inom Sveaskog i Västerbotten säger att Sveaskog kommer att gödsla 3000 hektar i år och sedan successivt öka gödslingen.

Skogsgödslingen får fullt stöd av Skogs- och Träfacket. Ombudsmannen Gustav Johansson säger att tillväxten i skogen måste öka för att trygga jobben och då är gödsling ett sätt.