Arbetstillstånd för bärplockare

Nu görs nya försök att ge utländska bärplockare möjlighet att komma till Sverige, trots de krångliga skattereglerna.

Det handlar om en möjlighet att söka arbetstillstånd på svenska ambassader förutsatt att bärplockarna är anställda av ett bemanningsföretag. En särskild satsning görs på Thailand, Ryssland och Ukraina.

Migrationsverket har gett svenska ambassaderna i Bangkok, Moskva och Kiev och generalkonsulatet i S:t Petersburg ett särskilt tillstånd att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige, skriver Västerbottens-Kuriren.

Verket ska också samarbeta med Skogsbärbranschens intresseförening (SBI) som uppmanat alla medlemsföretag som bjuder in arbetskraft från Thailand att gå via ett bemanningsföretag. Förra året kom 2 200 thailändska bärplockare till Sverige. Men de vände hem besvikna då över hälften av lönen försvann i skatt.