Passiv rökning - problem för hemtjänstpersonal

Hemtjänstpersonal tvingas fortfarande vistas i rökiga miljöer i sitt arbete trots att den passiva rökningen i stort sett försvunnit i samhäller för övrigt.

Socialltjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade krockar med arbetsmiljölagen och tobakslagen, som säger att inge ska behövautsättas för rök i sin arbetslokal.

I Örnsköldsvik har det därför installerats luftrenare för att försöka komma till rätta med problematiken.