Homo-domen kommer i dag

I dag (måndag) kommer tingsrättens dom i fallet med Homo-ombudsmannen mot Umeå kommun. Det hela handlar om en kommentar i socialnämndens adoptionsbeslut.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning anser att Umeå kommun skall betala 50 000 i skadestånd till vardera paret för diskriminering och kränkning. Skälet är en röstning med reservation och kommentar som kristdemokraternas ledamot i Socialnämnden gjort. Socialnämnden skulle besluta om tillstånd för två homosexuella kvinnliga par att adoptera sina partners biologiska barn.

Helén Edlund röstade emot, och skrev i en reservation att barn har rätt till en mor och en far och att banden till den biologiska pappan inte skulle klippas av genom adoption.

Homo-ombudsmannen kräver också skadestånd på 20.000 kronor för tjänstefel. Socialnämnden agerade som myndighet vid det aktuella sammanträdet, anser han.