Biogas framtidsenergi för storbönder

Många bondgårdar kan i framtiden bli självförsörjande på el och värme, genom att investera i en biogasanläggning. Det krävs dock minst 150 kor på en gård för att det ska bli lönsamt, men det finns även andra fördelar. Kogödseln ger bättre effekt ute på markerna efter behandlingen.