Elektrikerkonflikten trappas upp

I morse trappades elektrikerkonflikten upp ytterligare ett steg. I Västerbotten berörs Skellefteå Elektriska med 4 anställda som nu är försatta i blockad av Svenska Elekrikerförbundet.

Elektrikerförbundet vill bland annat ha rätt till rimligt traktamentsboende, skydd mot osäkra anställningar och att en del av lönepotten ska användas för att kontrollera att medlemmarna får löner enligt gällande avtal.