Ingen melanom-måndag i Västerbotten

Flera landsting ordnar idag en Melanom-måndag. Alla som oroas över hudförändringar kan då komma och undersöka sina födelsemärken utan remiss.

I Västerbottens läns landsting så har man ingen speciell kampanjdag för de som vill undersöka sina födelsemärken. Siri Bäckström avdelningschef på hudkliniken på universitetsjukhuset i Umeå säger att det inte behövs eftersom det är remissfritt för att undersöka sina födelsemärken i länet.

Är man orolig för hudcancer och vill undersöka sina ”prickar” så kan man bara ringa till hudkliniken. Och bedömer sjuksköterskan att hudförändringen är av allvarligare art så kallas man direkt. I en del fall kan väntetiden vara en månad.

Förra året sökte sig 734 personer sig till ”prickmottagningen” och under 2005 var det 704 personer, det säger Siri Bäckström.

Varje år drabbas 40 000 svenskar av hudcancer i hela landet och 400 dör.

”Ju tidigare diagnos, desto bättre möjligheter finns att behandla. Män i övre medelåldern är en riskgrupp”, säger Margareta Frohm-Nilsson, läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm till TT