Underssökningstillstånd av uran i Vilhelmina överklagas

Ett undersökningstillstånd av uran i Vilhelminatrakten har överklagats till länsrätten i Norrbotten.

Det är en markägare till fastigheten Västanbäcken 1 som vill att Bergsstaten ändrar sitt beslut att tillåta undersökningar i området.

Bergsstaten skriver i sitt yttrande till länsrätten att de invändningar som framförs i överklagandet inte, i något avseende, ska prövas enligt minerallagen och anser inte att beslutet ska ändras.

I överklagandet hänvisas till att brytning av uran är mer miljöfarligt än brytning av andra mineraler.

Där nämns också risken att uranet, i förädlad form, kan användas till kärnvapen.

Och den risken måste minimeras genom att inte öppna vägen för nya fyndigheter, skriver markägaren i sin överklagan.