BB i Lycksele kommer att vara öppet i sommar

Den verkställande ledningen har tillsammans med barnmorskorna i Lycksele hittat en lösning som gör det möjligt att hålla BB öppet i sommar samtidigt som man kan ge stöd till förlossningsverksamheten i Umeå.

Barnmorskorna i Lycksele kommer att arbeta sammanlagt 10 veckor i Umeå. Tillsammans med tidigare rekrytering av ett 10-tal barnmorskor och överenskommelser med barnmorskorna i Skellefteå, återtagande av semestrar och barnledigheter kommer landstinget att klara BB-verksamheten i Umeå och i länet på ett acceptabelt sätt.