Ja till Botniabanan överklagas

Botniabanedomen överklagas till Miljööverdomstolen. I går kväll träffades sakägarna i Degernäs, och deras juridiska ombud.
– Skrivelsen är redan klar, säger advokat Björn Rosengren till Västerbottens-Kuriren.

Rosengren företräder 68 personer, som är kritiska till att miljödomstolen ansåg sig bunden av ett regeringsbeslut från 2003, om tillåtlighet för järnvägsdragning genom deltaområdet.