Inga lokala skolstyrelser

Beslutet att ta bort de lokala skolstyrelserna står fast - det skriver Utbildningsdepartementet i sitt svar till elevråden i Skellefteå.

Elevråden skickade i februari ett brev till folkpartistiske skolministern Jan Björklund och uttryckte sitt missnöje med regeringens planer att inte förlänga försöksverksamheten med lokala styrelser i gymnasieskolor efter detta läsår.

Den skola i Skellefteå som drabbas av beslutet är Kaplanskolan.

– Vi ställer oss dock positiva till att man undersöker möjligheterna av att lätta på den statliga styrningen av gymnasieskolan och att ge kommunerna större möjligheter att själva organisera sin verksamhet, säger skolans elevrådsordförande Jacob Lundberg i ett pressmeddelande.