Umeå Sport Sciences Center istället för idrottshögskola

Idrotthögskolan vid Umeå universitet begär 100 000 kr om året fram till 2009 av landstinget (nämnden för regional utveckling). Och istället för att kalla sig idrotthögskola byter man namn till Umeå Sport Sciences Center

Vid USSC bedrivs idag idrottsrelaterad forskning och grundutbildning och man har också det största antalet idrottsstudenter ca 800 (jmfr med GIH i Stocksholm 650).

Umeå kommun och landstinget har tidigare gått in med projektmedel för att bygga upp verksamheten och universitetsledningen har också beslutat att satsa på en fortsatt utveckling av USSC genom ett 3-årigt projekt där USSC tilldelas ytterligare en miljon kronor/år.