Universitetet i Umeå näst bäst på studentstöd

Umeå universitet är näst bäst i landet på att ge studenterna studentstöd som hälsovård och karriärvägledning. Detta enligt en jämförelse som Högskoleverket gjort.

Umeå bedöms bland annat ha bra samarbete med näringslivet och vara bra på att fånga upp studenter som halkar efter i utbildningen. 39 universitet och högskolor har undersökts och bäst i landet anses Linköpings universitet vara.