Subutexprojekt gav nya missbrukare i Skellefteå

I Skellefteå har heroinisterna blivit hälften så många under den tid subutexprogrammet pågått. 45 missbrukare har redan fått hjälp att sluta med heroin genom att använda läkemedlet Subutex.

Men samtidigt som heroinmissbruket minskar har Subutex blivit den vanligaste drogen bland ungdomar där det idag inte är ovanligt med 16-åringar som injicerar. Ett injicerande som också leder till en ökad risk att bli smittad av hepatit C och HIV.

Och på gatan är subutexberoendet utbrett, polisen räknar med 200-400 missbrukare. Carl-Gustav Olovsson är chefsöverläkare inom psykiatrin på Skellefteå lasarett och ansvarig för programmet, säger att det idag saknas ett botemedel mot subutexet

Och frågan om vem som bär ansvaret för att subutexet brett ut sig bland ungdomar går isär och subutexprogrammet har kritiserats bland annat för att tabletter från programmet sålts vidare på gatan.

Men experterna är inte överens om huruvida det finns något samband mellan ökat subutexmissbruk och subutexprogrammet.