Mål för minskning av växthusgaser saknas i åtta västerbottenskommuner

De flesta av länets kommuner har en plan för hur de ska kunna minska på utsläppen av växthusgaser. Men hela sex stycken av de femton länskommunerna saknar ändå någon sådan plan. Och åtta kommuner har inte satt upp några mätbara mål för att minska på utsläppen.

Målet i just Sorsele är att minska de fossila koldioxidutsläppen från 5,2 ton till 5,9 ton per person och år till 2008. Och det görs bland annat genom att bygga ut fjärrvärme och att förbättra isvägarna över vindelälven för att spara mil i transportsträckor under vintertid.

I Västerbotten så har sex kommuner svarat nej på frågan om någon plan för att minska utsläppen av växthusgaser finns, frågan har ställts av Sveriges Radios Ekot-redaktion och P4 Västerbotten. Bjurholm, Normaling, Dorotea, Åsele, Vännäs och Vindeln är de västerbottniska kommuner som saknar plan för minskade växthusgaser. Dessutom har Malå och Norsjö, som har en plan, ändå inte satt mätbara mål för att minska utsläppen.